کتاب نام‌های تجاری

15,000 تومان182,000 تومان

کتاب نام‌های تجاری؛ تنبل، زرنگ، خنثی دستورالعمل بومی ساخت نام اسم برند ایرانی است. با مطالعه این کتاب به الگوهایی دست می‌یابید که به کمک آن مي‌توانید برای برند، محصولات، کتاب، فروشگاه، شرکت، سایت اینترنتی و هر چیزی که به نام‌گذاری نیاز دارد، اسامی قدرتمندی انتخاب کنید.

کتاب چاپی نامهای تجاری تنبل زرنگ خنثی
کتاب نام‌های تجاری

15,000 تومان182,000 تومان

نسخه کتاب را انتخاب نمایید
این گزینه ضروری است
نسخه چاپی نسخه چاپی نسخه دانلودی نسخه دانلودی نسخه صوتی نسخه صوتی نسخه کامل نسخه کامل
پاک کردن انتخاب