آموزش استراتژی کسب وکار، فیلم کارگاه ((استراتژی تمایز ضدگلوله))

149,000 تومان

19 در انبار

فیلم آموزش استراتژی
آموزش استراتژی کسب وکار، فیلم کارگاه ((استراتژی تمایز ضدگلوله))

149,000 تومان

دوره رایگان انتخاب اسم برند
۵ فایل صوتی
محتویات دوره به ایمیلی که وارد میکنید ارسال خواهد شد.