تحلیل فیلم راز
  • نقد فیلم راز

    نقد فیلم راز تصور رانندگی با ماشین لوکس (قانون جذب!) چندین سال پیش از این و زمانی که بسیار جوان بوده و در ...

    نقد فیلم راز تصور رانندگی با ماشین لوکس (قانون جذب!) چندین سال پیش از این و زمانی که بسیار جوان بوده و در منزل پدری زندگی می‌کردم آرزویی داشتم. در آن زمان هنوز گواهینامه رانندگی هم نداشتم. اما تصور را ...

    بیشتر بخوانید